Referencer

Interaktive Kommunikationstræninger

Udvalgte opgaver

 • DM i Skills – SOSU konkurrencen. Skuespiller i to forskellige cases. For Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser, 2022.
 • Kommunikationsworkshop for Netværk for Business Controllers. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder planlægning og udfærdigelse af træningscases. For Coporate Club, JUC. 2022. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshop for Netværk for Business Intelligence. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder planlægning og udfærdigelse af træningscases. For Coporate Club, JUC. 2022. Læs anbefaling.
 • Etisk svære samtaler med pårørende og politi. Træningsspil med medicinstuderende på Københavns Universitet. Flere datoer. CAMES. 2019 + 2022.
 • Regionsmesterskaberne i SOSU Skills. Skuespiller i cases. For SOSU H. 2022.
 • Svære og motiverende samtaler med patienter og pårørende i psykiatrien. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 4. semester sygeplejerskestuderende på Via Professionshøjskolen Campus Holstebro + Campus Viborg. Flere datoer. 2020 + 2021 + 2022.
 • Forumteater – Gode samarbejdsrelationer. Metro Selskabet. På engelsk. For ACT. 2021.
 • Professionelle samtaler med borgere. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester studerende på Sundhedsadministrativ Koordinatoruddannelsen UCL, Campus Odense. 2021. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnenøglepersoner. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Sygehus Lillebælt. 2021. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshop – varighed 2 dage. På engelsk. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning, facilitering og træningsspil. 2021.
 • Workshop i effektiv kommunikation – varighed 1 dag. Virtuelt og på engelsk. For senior projektledere i stor dansk pharma-virksomhed. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning samt træningsspil og facilitering. 2021.
 • Professionelle samtaler med patienter. Personligt trænings- og coachingforløb med sygeplejerskestuderende. Virtuelle træningsspil med udgangspunkt i skræddersyede cases. 2021.
 • Effektiv virtuel kommunikation med kunder og kollegaer. Virtuelle træningsspil med senior IT-konsulenter samt medvirken til planlægning og facilitering. Via TEAMS og Wonder. Både på dansk og engelsk. For Keylane. 2021.
 • Svære og udviklende samtaler med patienter og pårørende – Den Professionelle Relation. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester sygeplejerskestuderende på Via Professionshøjskolen Campus Holstebro + Campus Herning. Flere datoer. 2020 + 2021.
 • Svære samtaler med patienter og pårørende. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester sygeplejerskestuderende på Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland. Flere datoer. 2019 + 2020 + 2021.
 • Svære og motiverende samtaler med akutpatienter og pårørende. Træningsspil, facilitering og planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 5. semester sygeplejerskestuderende på Professionshøjskolen Absalon Campus Holbæk. 2020.
 • Kursus i konflikthåndtering – varighed 1 dag. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning samt træningsspil og facilitering. For TI-kurser. 2019. Læs anbefaling.
 • Vidne- og partsafhøringer i retssager. Træningsspil med advokater inkl. medvirken til planlægning af træningerne samt udfærdigelse af træningscases. Møde i Netværk i Procedure og Procesret hos JUC. 2019. Læs anbefaling.
 • Coachende samtaler. Træningsspil og procesledelse. For salgs- og supportledere hos KRAMP. Både på dansk og engelsk. For KRAMP Group. 2019.
 • Salgstræning for professionelle sælgere. Både træningspil, telefonsalg samt salg via TeamViewer. For ABAX. 2018.
 • Kommunikationstræninger. Træningsspil samt forumteater for ledere hos NNIT. Hovedparten på engelsk. For ACT. Samlet ca. 20 dage dage i 2017 og 2018. Læs anbefaling.
 • Kommunikationstræning for fængselsbetjente under uddannelse. Træningsspil. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Flere dage i 2016 og 2017.
 • Undervisningsfilm for medicinstuderende på Københavns Universitet. Læge-patient scene. CAMES. 2016.
 • Forumteater – opførelse af flere scener ifm. kursus for bestyrelsesmedlemmer i AAB. For Dacapo 2016.
 • Forumteater- opførelse af flere scener ifm. lederseminar for onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. For Dacapo 2016.
 • Forumteater – opførelse af scene ifm. med feed back træning for ledere hos NOVO (på engelsk). For Dacapo 2016.
 • Forumteater – opførelse af scene ifm. lederseminar i København Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. For Dacapo 2016.
 • Salgstræning for lægemiddelkonsulenter. Træningsspil – møde med læge (skuespiller). Formidlet via ABSOLUT FORUM. For AstraZeneca 2010.
Niels- Ulrik har en energi, der smitter og en mimik og en humor, der gør ham til en inspirerende
foredragsholder… Niels-Ulrik gjorde et stort forarbejde med at sætte sig ind i vores faglige felt,
sådan at simulationen både blev realistisk og omfattede relevante nuancer og problemstillinger 
“.

Ulla Zachrau og Pia Yousfi, Hygiejnesygeplejersker, Sygehus Lillebælt

Læs hele anbefalingen

“Niels-Ulrik var både effektiv og smidig i forhold til at forstå
vores virksomhedsområde og behov for træning. Derfor kan jeg varmt anbefale hans interaktive træninger
og workshopsydelser til andre virksomheder…”
– Thomas Ren Kronby. Network Manager, JUC

Læs hele anbefalingen

“Jeg oplevede Niels-Ulrik, som en professionel og engageret underviser og facilitator, som var god til at inddrage os deltagere…jeg kan derfor anbefale hans kursus i konflikthåndtering til andre virksomheder og organisationer”.
– Ole Nielsen. Direktør, Museum Silkeborg

Læs hele anbefalingen

“Jeg vil gerne på vegne af mine studerendes og på uddannelsen som helhed sige stor tak
for en spændende og lærerig to dages workshop i kommunikation…Vores studerende efterspørger allerede om du også kan komme ind på 2. semester! “.
– Hanne Sørensen
Lektor, UCL

Læs hele anbefalingen

“Niels Ulrik er hurtig og skarp til at sætte sig ind i
opgaven og justere de tilføjelser og ændringer der måtte kræves undervejs…Grundet hans tekniske baggrund har rollen også fået et
ekstra troværdigt lag”.
– Rikke Mørkholt. Leder ACT

Læs hele anbefalingen

“Når Niels-Ulrik, som professionel skuespiller, spiller rollerne som patient eller pårørende bliver træningerne mere virkelighedstro. Det gør det lettere for de studerende at koble teori og praksis”.
– Anne Wemmelund, Adjunkt, VIA University College

Læs LinkedIn indlæg

Menu