Referencer

Kurser, workshops og undervisning

Udvalgte opgaver

 • Håndtering af krydspres i ledelse. Kommunikationsworkshop for Netværk for Leadership Excellence. Facilitering og træningsspil herunder planlægning og udfærdigelse af træningscases. For Corporate Club, JUC. 2024.
 • Svære samtaler med forældre, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Todages workshop. Med studerende på læreruddannelsen årgang 3+4,  Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg. 2024.
 • Svære samtaler med forældre, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Tredages workshop. Med 3. etape studerende på pædagoguddannelsen,  Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. 2024. Læs feedback fra de studerende. Læs udtalelse.
 • Drama- og teaterværksted. Undervisning og facilitering. Med flere hold pædagogstuderende. Tre gange 4 dage. Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. 2023 + 2024. Læs anbefaling.
 • Etisk svære samtaler med pårørende og politi. Træningsspil med medicinstuderende på Københavns Universitet. Flere datoer. CAMES. 2019 + 2022 + 2024.
 • Udfordrende samtaler med borgere. Intro-kursus for nyansatte SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen. Træningsspil. For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Flere datoer. 2023 + 2024.
 • Salgssamtaler og kundemøder. Facilitering og træningsspil med revisorer fra BDO. For ACT. 2023.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnekoordinatorer. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Herlev-Gentofte Hospital. 2023. Læs feedback.
 • Lederudvikling – Det personlige lederskab. Modul 1. Undervisning og facilitering. I samarbejde med erhvervspsykolog Eva Scholdager.2023.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnekontaktpersoner. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Århus Universitetshospital. 2023.
 • Konflikthåndtering med patienter, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med 3. semester studerende på Sundhedsadministrativ Koordinatoruddannelsen UC Syd, Campus Kolding. 2023. Læs udtalelse.
 • Træningsworkshop – Den professionelle rolle. Facilitering af træningsspil hvor de studerende trænede med undertegnede + facilitering af træninger hvor de studerende trænede med hinanden. Inkl. udfærdigelse af træningscases. Med 3. semester studerende på ergoterapeutuddannelsen,  Professionshøjskolen UCL i Odense. 2023. Læs anbefaling.
 • Svære samtaler med forældre, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. 3 stk. todagesworkshop, samlet 6 hele dage. Med 3. etape studerende på pædagoguddannelsen,  Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. 2023. Læs feedback fra de studerende. Læs anbefaling.
 • Professionelle samtaler med patienter, pårørende og kollegaer – Empatisk kommunikation. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester studerende på Sundhedsadministrativ Koordinatoruddannelsen UCL, Campus Odense. Flere datoer. 2021 + 2022 + 2023. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnenøglepersoner. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Hospitalsenhed Midt. 2023. Læs anbefaling.
 • Træningsworkshop – Den svære samtaler med kollegaer. Facilitering af træningsspil hvor de studerende trænede med hinanden + træningsspil med undertegnede. Inkl. udfærdigelse af træningscase. Med 3. etape studerende på pædagoguddannelsen,  Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. 2023.
 • Svære samtaler med forældre, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Heldagsworkshop. Med 3. etape studerende på pædagoguddannelsen,  Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. 2023.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnenøglepersoner. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Regionshospitalet Gødstrup. 2023. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshops (2 stk.) for hygiejnekoordinatorer og AIK-læger. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Odense Universitetshospital. 2023. Læs anbefaling.
 • Feed back og Svære samtaler med medarbejdere. Virtuel workshop på engelsk. Træningsspil med ledere fra Coloplast. For ACT. 2022.
 • Svære samtaler med forældre, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med 4. semester studerende på pædagoguddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling. 2022.
 • Træningsworkshop – Den svære samtale med forældre og pårørende. Facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med omkring 100 undervisere og studerende på pædagog- og læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling. 2022. Læs anbefaling.
 • Konflikthåndtering med patienter, pårørende og kollegaer. Kommunikationsundervisning, facilitering og træningsspil herunder udfærdigelse af træningscases. Med 3. semester studerende på Sundhedsadministrativ Koordinatoruddannelsen UCL, Campus Odense. 2022.
 • Svære og motiverende samtaler med patienter og pårørende i psykiatrien. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 4. semester sygeplejerskestuderende på Via Professionshøjskolen Campus Viborg. Flere datoer. 2021 + 2022. Læs anbefaling.
 • Mundtlig fremlæggelse og formidling af kompliceret faglig information til interessenter. Kommunikationsworkshop for Netværk for Business Controllers.  Undervisning, facilitering og træningsspil herunder planlægning og udfærdigelse af træningscases. For Corporate Club, JUC. 2022. Læs anbefaling.
 • Mundtlig fremlæggelse og formidling af kompliceret faglig information til interessenter. Kommunikationsworkshop for Netværk for Business Intelligence. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder planlægning og udfærdigelse af træningscases. For Corporate Club, JUC. 2022. Læs anbefaling.
 • Svære samtaler med patienter og pårørende. Træningsspil med medicinstuderende på Københavns Universitet. CAMES. Flere datoer. 2022.
 • DM i Skills – SOSU konkurrencen. Skuespiller i to forskellige cases. For Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser, 2022.
 • Regionsmesterskaberne i SOSU Skills. Skuespiller i cases. For SOSU H. 2022.
 • Forumteater – Gode samarbejdsrelationer. Metro Selskabet. På engelsk. For ACT. 2021.
 • Kommunikationsworkshop for hygiejnenøglepersoner. Undervisning, facilitering og træningsspil herunder medvirken til udfærdigelse af træningscases. For Sygehus Lillebælt. 2021. Læs anbefaling.
 • Kommunikationsworkshop – professionel kommunikation for ledere. Åbent kursus, varighed 2 dage. På engelsk. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning, facilitering og træningsspil. 2021.
 • Workshop i effektiv kommunikation – varighed 1 dag. Virtuelt og på engelsk. For senior projektledere i stor dansk pharma-virksomhed. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning samt træningsspil og facilitering. 2021.
 • Professionelle samtaler med patienter. Personligt trænings- og coachingforløb med sygeplejerskestuderende. Virtuelle træningsspil med udgangspunkt i skræddersyede cases. 2021.
 • Effektiv virtuel kommunikation med kunder og kollegaer. Virtuelle træningsspil med senior IT-konsulenter samt medvirken til planlægning og facilitering. Via TEAMS og Wonder. Både på dansk og engelsk. For Keylane. 2021.
 • Svære og motiverende samtaler med patienter og pårørende i psykiatrien. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 4. semester sygeplejerskestuderende på Via Professionshøjskolen Campus Holstebro. Flere datoer. 2020 + 2021.
 • Svære og udviklende samtaler med patienter og pårørende – Den Professionelle Relation. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester sygeplejerskestuderende på Via Professionshøjskolen Campus Holstebro + Campus Herning. Flere datoer. 2020 + 2021.
 • Svære samtaler med patienter og pårørende. Træningsspil og facilitering samt medvirken til planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 1. semester sygeplejerskestuderende på Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland. Flere datoer. 2019 + 2020 + 2021.
 • Svære og motiverende samtaler med akutpatienter og pårørende. Træningsspil, facilitering og planlægning af undervisningen og udfærdigelse af træningscases. Med 5. semester sygeplejerskestuderende på Professionshøjskolen Absalon Campus Holbæk. 2020.
 • Kursus i konflikthåndtering – varighed 1 dag. Ansvarlig for udarbejdelse af kursusmateriale og træningcases, undervisning samt træningsspil og facilitering. For TI-kurser. 2019. Læs anbefaling.
 • Vidne- og partsafhøringer i retssager. Træningsspil med advokater inkl. medvirken til planlægning af træningerne samt udfærdigelse af træningscases. Møde i Netværk i Procedure og Procesret hos JUC. 2019. Læs anbefaling.
 • Coachende samtaler. Træningsspil og procesledelse. For salgs- og supportledere hos KRAMP. Både på dansk og engelsk. For KRAMP Group. 2019.
 • Salgstræning for professionelle sælgere. Både træningspil, telefonsalg samt salg via TeamViewer. For ABAX. 2018.
 • Kommunikationstræninger. Træningsspil samt forumteater for ledere hos NNIT. Hovedparten på engelsk. For ACT. Samlet ca. 20 dage dage i 2017 og 2018. Læs anbefaling.
 • Kommunikationstræning for fængselsbetjente under uddannelse. Træningsspil. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Flere dage i 2016 og 2017. Læs anbefaling.
 • Undervisningsfilm for medicinstuderende på Københavns Universitet. Læge-patient scene. CAMES. 2016.
 • Forumteater – opførelse af flere scener ifm. kursus for bestyrelsesmedlemmer i AAB. For Dacapo 2016.
 • Forumteater- opførelse af flere scener ifm. lederseminar for onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. For Dacapo 2016.
 • Forumteater – opførelse af scene ifm. med feed back træning for ledere hos NOVO (på engelsk). For Dacapo 2016.
 • Forumteater – opførelse af scene ifm. lederseminar i København Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. For Dacapo 2016.
 • Salgstræning for lægemiddelkonsulenter. Træningsspil – møde med læge (skuespiller). Formidlet via ABSOLUT FORUM. For AstraZeneca 2010.
“Deltagerne var begejstrede og synes det var relevant læring. De oplevede formiddagen som god, da den var afvekslende og der var mange gode eksempler fra virkeligheden”.
– Mette Vita Andreassen
Hygiejnesygeplejerske, Herlev og Gentofte Hospital

Læs hele feedbacken

” Niels-Ulrik formår at få folk til at flytte sig og prøve at tilpasse deres kommunikation til modtager på en måde som giver bedre resultater…”.
– Marc Riesel, Network Executive, Corporate Club

Læs hele anbefalingen

“Jeg oplevede Niels-Ulrik, som en professionel og engageret underviser og facilitator, som var god til at inddrage os deltagere…jeg kan derfor anbefale hans kursus i konflikthåndtering til andre virksomheder og organisationer”.
– Ole Nielsen. Direktør, Museum Silkeborg

Læs hele anbefalingen

“Niels-Ulrik`s oplæg var levende, anerkendende, og han var/er en humoristisk oplægsholder
og facilitator. Mundtlige tilbagemeldinger fra deltagerne har udelukkende været positive”.

– Karina Lausten
Hygiejnesygeplejerske, Hospitalsenhed Midt

Læs hele anbefalingen

Den efterfølgende feedback fra vores studerende har udelukkende været positiv. De gav udtryk for, at de føler sig bedre rustede til de samtaler og potentielle konflikter de skal kunne håndtere professionelt som pædagoger – med alt hvad det indebærer“.
– Charlotte schultz Thers, Lektor PHA pædagoguddannelsen i Slagelse

Læs hele anbefalingen

“Niels-Ulrik var både effektiv og smidig i forhold til at forstå
vores virksomhedsområde og behov for træning. Derfor kan jeg varmt anbefale hans interaktive træninger
og workshopsydelser til andre virksomheder…”
– Thomas Ren Kronby. Network Manager, JUC

Læs hele anbefalingen

” Jeg har allerede aftalt med Niels-Ulrik at vi gentager succesen og jeg giver hermed Niels-Ulrik min bedste anbefaling i det relationelle arbejde med at styrke de studerendes arbejde med at blive professionelle ergoterapeuter”.
– Brit Sander Bruun, Lektor UCL ergoterapeutuddannelsen i Odense

Læs hele anbefalingen

” Jeg har efterfølgende kun hørt godt om workshoppen fra de studerende. De har bl.a. fremhævet, at det var en anderledes og spændende dag, at det er lettere at forstå og forholde sig til konflikthåndteringsteorierne og værktøjerne, når de helt konkret ser konflikterne udspille sig foran deres øjne i undervisningsrummet“.
– Charlotte Banke, Lektor UC Syd, SAK-uddannelsen

Læs hele anbefalingen

“Niels-Ulrik formidlede teorier og
værktøjer på en levende og forståelig måde, og inddrog i høj grad deltagerne i øvelser og refleksioner, så de
kunne dele erfaringer og lære af hinanden”.

– Inge Høy Rahbek
Hygiejnesygeplejerske, Regionshospitalet Gødstrup

Læs hele anbefalingen

” Dagen var en god variation af teori og praksis, og Niels-Ulrik var en levende, anderkendende og humoristisk
oplægsholder og facilitator”.

– Trine Ladegaard
Hygiejnesygeplejerske, Odense Universitetshospital

Læs hele anbefalingen

“Vi har kun hørt gode tilbagemeldinger på dit oplæg, så det er jo bare dejligt”.
Marie Louise Ladefoged
Hygiejnesygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
” Niels-Ulrik var god til at sætte en scene, give de frivillige
studerende passende med- og modspil og styre den efterfølgende diskussion…Jeg kan derfor både give træningsspillet samt Niels-Ulrik Kofoed gode anbefalinger til andre, som ønsker at styrke studerendes handlekompetencer”.

– Kim J.H. Nørgaard
Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen i Jelling

Læs hele anbefalingen

“Den interaktive kommunikationstræning er blevet utroligt godt modtaget af de studerende som oplever, at undervisningen – udover at træne deres kommunikative færdigheder – også giver anledning til en anderledes form for refleksion og udfordring af tanke- og
handlemønstre, end den traditionelle klasserums-undervisning”.

– Iben M. Ravn
Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg

Læs hele anbefalingen

Niels- Ulrik har en energi, der smitter og en mimik og en humor, der gør ham til en inspirerende
foredragsholder… Niels-Ulrik gjorde et stort forarbejde med at sætte sig ind i vores faglige felt,
sådan at simulationen både blev realistisk og omfattede relevante nuancer og problemstillinger 
“.

Ulla Zachrau og Pia Yousfi, Hygiejnesygeplejersker, Sygehus Lillebælt

Læs hele anbefalingen

“Jeg vil gerne på vegne af mine studerendes og på uddannelsen som helhed sige stor tak
for en spændende og lærerig to dages workshop i kommunikation…Vores studerende efterspørger allerede om du også kan komme ind på 2. semester! “.
– Hanne Sørensen
Lektor, UCL

Læs hele anbefalingen

“Niels Ulrik er hurtig og skarp til at sætte sig ind i
opgaven og justere de tilføjelser og ændringer der måtte kræves undervejs…Grundet hans tekniske baggrund har rollen også fået et
ekstra troværdigt lag”.
– Rikke Mørkholt. Leder ACT

Læs hele anbefalingen

“Når Niels-Ulrik, som professionel skuespiller, spiller rollerne som patient eller pårørende bliver træningerne mere virkelighedstro. Det gør det lettere for de studerende at koble teori og praksis”.
– Anne Wemmelund, Adjunkt, VIA University College

Læs LinkedIn indlæg

Det er meget nemmere at forholde sig til menneskelige forskelligheder, fordi at man sidder over for et
rigtigt menneske, og det ikke bare er ren teori. Når man står i en rigtig situation, så fokusere man på
borgeren og ikke på teorien man har læst. Især hvis folk er rigtig kede af det eller vrede”
.

– Alexander, Sygeplejerskestuderende, Københavns Professionshøjskole

Læs udtalelser fra ca. 25 sygeplejerskestuderende

“Spændende og godt med en masse begreber og konkrete cases som blev udspillet, så vi kunne diskutere
dem sammen”, “Spændende, lærerigt, fedt engagement fra underviser”, ”Lærerigt og spændende, gode begreber og god kombi af faglighed og skuespil”.

– Pædagogstuderende, Professionshøjskolen Absalon

Læs udtalelser fra pædagogstuderende

Menu