Professionel og empatisk kommunikation for ledere

Kursus

Som leder skal du kunne tilpasse din kommunikation til mange forskellige situationer, målgrupper og personlighedstyper. Uanset om du taler med dine medarbejdere, lederkollegaer, chefer, kunder eller samarbejdspartnere er nøglen til en professionel og effektiv kommunikation at være præcis, tydelig – men samtidig autentisk og empatisk.

Et præcist budskab kan ikke stå alene. Effektiv kommunikation handler i lige så høj grad om at etablere en personlig forbindelse. For vi lytter både mere og bedre, og er mere villige til at indgå kompromisser, når vi har personlig forbindelse til dem vi samtaler med.

På workshoppen lærer du, hvordan du skærer dit budskab til og hurtigt tilpasser din kommunikation til dem, du står overfor. Du bliver bevidst om dine og andres typiske kommunikationsstile og reaktionsmønstre, samt lærer at bruge din kommunikation og gennemslagskraft som redskaber til at skabe engagement, effektivitet og trivsel.

I får

  • Forskningsbaseret kommunikationsteori oversat til praksis
  • Viden om forskellige kommunikationstyper
  • Øvet aktiv lytning – lyt så andre taler
  • Afprøvet assertiv kommunikation
  • Trænet situationsbestemte kommunikationstilgange
  • Læring om psykologiske mekanismer bag kommunikationen.
  • Praktisk træning af samtaler i samspil med en professionel skuespiller

Form

Workshop. Der veksles mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner og praktisk træning af samtaler.

Den praktiske træning sker i Træningsspil i realistiske og virkelighedsnære rammer. Træningerne er opdelt i sessioner, hvor forskellige samtalescenarier er i fokus. Hver session omfatter selve samtalen, hvor 1-2 deltagere træner med skuespilleren samt efterfølgende refleksion og feedback fra de øvrige deltagere. Bemærk, at du som deltager bare skal være dig selv, og at det kun er skuespilleren, der skal spille en rolle.

Varighed

Fra ½ dag til flere dage. Afpasses jeres ønsker, antallet af deltagere mm.

Pris

Afhængig af omfang, antallet af deltagere og jeres ønsker bl.a. til opfølgning.

Underviser

Niels-Ulrik Kofoed.

“Deltagerne skal have mere med end faktuel viden om optimal kommunikation. De skal  udfordres på deres kompetencer i virkelighedsnære cases . Og i tæt samspil med andre deltagere, blive endnu bedre til at kommunikere på en effektiv, empatisk OG ikke mindst autentisk måde”
– Niels-Ulrik Kofoed
Menu