Træningsspil

Træningerne fokuserer på at give deltageren/deltagerne praktisk erfaring i at gennemføre samtaler, så professionelt og autentisk som muligt.

Hvad

Træningerne er rettet mod at give jer en praktisk og ufarlig ramme at træne en samtale eller en situation i. Fx en svær samtale, en forhandling, en konflikthåndtering eller en salgssamtale.

Træningerne kan med fordel ligge i forlængelse af teoretisk undervisning i det givne tema.

Hvordan

Træningerne tager udgangspunkt i case-samtaler, hvor deltagerne interagerer med mig som professionel skuespiller, som giver realistisk og naturtro mod- og medspil i samtalen baseret på den eller de cases, som jeg skræddersyer til jer.

Samtalerne følges af andre deltagere, som agerer hjælpe-, feedback- og refleksionsgruppe.

Deltagerne skal altid kun være sig selv, så det er kun mig, som skal spille en rolle.

I situationerne tilpasser jeg med- og modspillet (modstanden) til den enkelte deltagers kompetencer, sådan at læringen optimeres, og det bliver en god og lærerig oplevelse for alle. Deltagerne skal “have sved på panden”, så de lærer så meget som muligt – OG en god oplevelse, så de har selvtillid og lyst til at dygtiggøre sig endnu mere efterfølgende.

Praktisk

Træningsspil kan både gennemføres alene med én deltager, og med en gruppe på 2-25 personer.

Træning med enkeltpersoner

Træningerne målrettes til at hjælpe specifikke kommunikationsmæssige udfordringer hos enkeltpersoner. Dvs. i stedet for at træne i grupper, som reflekterer sammen, træner jeg alene med personen. Fx træning i assertiv kommunikation med en leder som oplever at kollegaer og medarbejdere bliver stødt over et lidt for direkte sprog. Eller en leder som har svært ved at kommunikere tydeligt og med gennemslagskraft. Med den mere personlige og specifikke tilgang er det muligt at kvalificerer kommunikationskompetencer på kort tid. Personen bliver opmærksom på sine kommunikationsvaner, og jeg hjælper med at finde alternativer, som personen kan afprøve og anvende. Kan også kombineres med individuelle coachingsessioner.

Træning i en gruppe

En af fordelene ved at træne i en gruppe er, at den enkelte deltager både får prøvet sig selv i en samtale, og kan se de andre deltagere i andre typer samtaler med andre typer samtalepartnere. Dette betyder at deltagerne ser samtaleteorien bragt i spil på mange forskellige måder og ift. mange forskellige dilemmaer. En vigtig del af læringen sker ifm. de diskussioner og refleksioner, som følger efter hvert træningsspil.

Ligesom med Forumteater giver træningerne også en fælles referenceramme og kan bruges til at finde fælles fodslag ift. fx procedurer og værdier. Hvordan griber vi fx en svær samtale ad? Hvordan udlever vi vores værdier i det daglige arbejde i svære samtaler, konflikter, salg, forhandlinger, feed-back osv.

Afhængig af jeres ønsker og behov involverer jeg andre dygtige skuespillere og undervisere i træningerne. Med flere skuespillere involveret har I mulighed for at opleve samtalepartnere med forskellig køn, alder og fysikalitet. Samtidig er kan I opdele deltagerne i flere hold, som træner parallelt med forskellige cases.

Jeg skræddersyer træningerne til på flere niveauer:

 • Til jeres virksomhed/organisation/afdeling/gruppe. Undervisningen og træningerne tager direkte udgangspunkt i jeres hverdag, udfordringer og kultur herunder sprog og begreber. Jeg laver research i samarbejde med jer, og skriver casene målrettet til deltagergruppen.
 • Til den enkelte deltager. Træningscases skrives specifikt til de enkelte deltagere, så de præcist afspejler de samtaler, som de oplever i hverdagen.
 • Efter individuelle ønsker. Den enkelte deltager ønsker at blive udfordret på specifikke reaktionsmåder og personlighedstyper. Fx kan en deltager, som har særligt svært ved at håndtere aggressive personer, bede om at blive udfordret på netop den måde.

Eksempel på et forløb

 1. Undervisning i det givne tema. Afhængigt af tema og deltagernes forudsætninger kan omfanget være alt fra få timer til flere dage.
 2. Træninger (x antal cases). Antal af cases kan varieres afhængig af antal deltagere, tiden til rådighed og jeres ønsker. Det er også en mulighed at diskussionerne og refleksionerne sker på baggrund af et mindre antal samtaler med udvalgte frivillige fra deltagergruppen.
  1. Casen udleveres til deltagerne, som sammen diskuterer den og forbereder en strategi for samtalen.
  2. Samtale imellem en af deltagerne og samtalepartneren spillet af mig eller anden skuespiller.
  3. Diskussion og refleksion i plenum.
 3. Opsamling på tværs af undervisning og træninger.
 4. Opfølgning i perioden efter. Omfang aftales med jer.
Temaer kan fx være:
 • Professionel og empatisk kommunikation
 • Svære samtaler
 • Coachende og motiverende samtaler
 • Konflikthåndtering og konfliktmægling
 • Meningsfulde og effektive MUS
 • Ansættelsessamtaler – både som interviewer og ansøger
 • Personlig gennemslagskraft
 • Feedback
 • Forhandlingsteknik
 • Salgsteknik
 • Mersalg for fagpersoner
 • Vidne- og partsafhøring (advokatbranchen)
Menu