Interaktive Kommunikationstræninger

Bygger Bro imellem Teori og Praksis

Mundtlig kommunikation forbinder os med andre mennesker, og er grundlaget for, at vi kan gøre os forståelige, udtrykke vores meninger, forstå andre og sætte grænser op. Mundtlig kommunikation er også en kontaktsport, hvor misforståelser let kan opstå, især når der er noget på spil i samtalen – uanset om det er en svær samtale, en forhandling eller et salgsmøde.

Interaktive kommunikationstræninger er en effektiv metode til at udvikle kommunikationskompetencerne i en organisation og hos den enkelte.

Det særlige og den store styrke ved træningerne er, at de er baseret på en kombination af teori og konkret og praktisk træning af færdigheder i samspil med mig som professionel skuespiller, underviser og facilitator.

Dermed bygges der bro imellem teorien og den ofte svære praksis.

Med mere end 25 års erfaring som projektleder, leder, skuespiller, underviser og instruktør skræddersyer jeg træningerne direkte til jeres organisation med udgangspunkt i de særlige dilemmaer og udfordringer, som I oplever, og gerne vil være bedre til at håndtere.

“Jeg tror ikke på quick fix og standardløsninger. Jeg skræddersyer forløb, cases og opfølgning, så de matcher jeres konkrete virkelighed og behov. Det taler vi meget mere om på opstartsmødet”

Kontakt mig for en uforpligtende snak om formen, udbyttet og mulighederne.

Hvis I vil opleve træningerne på første hånd, kan jeg lave en live-demonstration eller en testtræning med et mindre antal deltagere.

Jeg oplevede Niels-Ulrik, som en professionel og engageret underviser og facilitator, som var god til at inddrage os deltagere…

– Ole Nielsen. Direktør, Museum Silkeborg

Niels- Ulrik har en energi, der smitter og en mimik og en humor, der gør ham til en inspirerende foredragsholder.

– Ulla Zachrau og Pia Yousfi, Hygiejnesygeplejersker, Sygehus Lillebælt

Niels-Ulrik var god til at sætte en scene, give de frivillige studerende passende med- og modspil og styre den efterfølgende diskussion...

– Kim J.H. Nørgaard, Uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen i Jelling

Læs flere anbefalinger under Referencer.

Menu