Temakurser & -workshops

Temakurser tager udgangspunkt i en given tematik, eksempelvis Konflikthåndtering, og skræddersyes derefter specifikt til jeres organisation med udgangspunkt i jeres særlige dilemmaer, udfordringer og ønsker. Herunder ift antallet af deltagere, hvor meget tid der skal afsættes til henholdsvis teoridelen og træningerne.

I temakurser er jeg, og eventuelle samarbejdspartnere, ansvarlige for hele forløbet dvs. planlægning, undervisning, facilitering, afvikling af træningsspil/forumteater, opsamling samt opfølgning.

Dette i modsætning til kurser, hvor jeg er kun er ansvarlig for dele af forløbet. For eksempel hvis I selv ønsker at stå for den undervisningsdelen, imens jeg står for facilitering og træninger.

Bemærk, at siden er under udarbejdelse – flere beskrivelser er på vej.

Konflikthåndtering i arbejdsrelationer

Konflikter opfattes typisk som noget, som med alle midler skal undgås. Konfliktende holdninger og interesser er dog både uundgåelige, og samtidig forudsætningen for at arbejdsrelationer, projekter og teams kan udvikle sig, og fungere godt og effektivt. Konflikthåndtering er derfor både et defensivt værktøj til at undgå negative konsekvenser, og et offensivt værktøj til at skabe bedre arbejdsrelationer og resultater.

Form: Workshop. Der veksles mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner, erfaringsdeling og praktisk træning af konfliktsituationer.

Varighed: Fra ½ dag til flere dage afhængig af jeres ønsker. Også som forløb.

Læs mere om kurset.

Professionel og empatisk kommunikation for ledere

Som leder skal du kunne tilpasse din kommunikation til mange forskellige situationer, målgrupper og personlighedstyper. Uanset om du taler med dine medarbejdere, lederkollegaer, chefer, kunder eller samarbejdspartnere er nøglen til en professionel og effektiv kommunikation at være præcis, tydelig – men samtidig autentisk og empatisk.

Form: Workshop. Der veksles mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner, erfaringsdeling og praktisk træning af samtaler.

Varighed: Fra ½ dag til flere dage afhængig af jeres ønsker. Også som forløb.

Læs mere om kurset.

Virtuelt træningsspil
Menu