Konflikthåndtering i arbejdsrelationer

Kursus

Konflikter opfattes typisk som noget, som med alle midler skal undgås. Konfliktende holdninger og interesser er dog både uundgåelige, og samtidig forudsætningen for at arbejdsrelationer, projekter og teams kan udvikle sig, og fungere godt og effektivt. Konflikthåndtering er derfor både et defensivt værktøj til at undgå negative konsekvenser, og et offensivt værktøj til at skabe bedre arbejdsrelationer og resultater.

På kurset lærer I om de vigtigste elementer i effektiv konflikthåndtering og træner det bagefter i en realistisk og tryg ramme med en professionel skuespiller.

I får

  • Praktisk træning i konflikthåndtering
  • Bliv klogere på egne og andre deltagers oplevede konflikter
  • Evnen til at identificere forskellige typer af konflikter
  • Metoder til at udvælge passende strategier til forskellige typer af konflikter
  • At kunne adskille det personlige fra det professionelle
  • At kunne bruge konflikter som en potentiel resurse
  • Enkle og brugbare værktøjer til konflikthåndtering

Med undervisning i bl.a. konflikttrappen, forskellige typer af konflikter, lytte-spørgeteknik og assertionsteori, trænes deltagerne i at aflæse og afmontere en given konflikt samt finde en fremadrettet løsning uden at lade sig kapre fødselsmæssigt og personligt af situationen.

Form

Workshop. Der veksles mellem oplæg, øvelser, fælles refleksioner og praktisk træning af samtaler.

Kurset starter med undervisning i de vigtigste værktøjer i effektiv konflikthåndtering og skifter herfra til den praktiske træning af konfliktsituationerne. Den praktiske træning sker i Træningsspil i realistiske og virkelighedsnære rammer. Træningerne er opdelt i sessioner, hvor forskellige konfliktscenarier er i fokus. Hver session omfatter en samtale med en konfliktpart, hvor 1-2 deltagere træner med en skuespiller (underviseren) samt efterfølgende refleksion og feedback fra de øvrige deltagere. Bemærk, at I som deltagere bare skal være jer selv, og at det kun er skuespilleren, der skal spille en rolle.

På kursusdagen formes træningerne i høj grad efter deltagernes hverdag og ønsker. Det er fx muligt for en deltager at bede om at blive udfordret på en særlig form for adfærd – eksempelvis fra en meget emotionel/vred/ustabil person.

Varighed

Fra ½ dag til flere dage. Afpasses jeres ønsker, antallet af deltagere mm.

Pris

Afhængig af omfang, antallet af deltagere og jeres ønsker bl.a. til opfølgning.

Underviser

Niels-Ulrik Kofoed.

“I den praktiske det af kurset fik hver deltager mulighed for at afprøve teorien i
træningsspil, hvor Niels-Ulrik spillede konfliktparten. Casene var meget genkendelige i
forhold til virkeligheden, og gav anledning til spændende diskussioner og refleksioner…De praktiske træninger gav et ekstra lag til kurset, og jeg kan derfor anbefale hans kursus i
konflikthåndtering til andre virksomheder og organisationer.”   – Ole Nielsen. Direktør, Museum Silkeborg

Læs hele anbefalingen

Menu