Forumteater

Giver indsigt og læring til en større gruppe fx på en temadag eller en konference.

Hvad

Forumteater er velegnet til at give indsigt til en større gruppe personer på samme tid – fx på en temadag eller konference. Herunder ift. overordnede problematikker fx i relation til værdimæssige og etiske aspekter af forretningen/faget.

Hvordan

Sammen med et mindre antal skuespillere spiller jeg forskellige realistiske situationer, hvor udvalgte problematikker er i fokus. Det kan være en samtale (som i Træningsspil) eller en situation fra et møde, et vagtskifte eller noget helt tredje. Hver scene efterfølges af diskussion og refleksion. Deltagerne kan foreslå ændringer til hver samtale, som jeg og skuespillerne afprøver, ligesom deltagerne selv kan komme på scenen og demonstrere og afprøve muligheder.

Diskussionerne styres af en facilitator, som sikrer at deltagerne inddrages og læringen og erfaringsudvekslingen optimeres.

Praktisk

Afhængig af de fysiske rammer, kan der være op til flere hundrede deltagere i forumteater. Det er vigtigt, at alle kan se, og høre hvad der sker på scenen. Hvis der er mange deltagere er auditorier meget velegnede.

Temaer kan fx være:
  • Hvordan udlever vi vores værdier i praksis? Hvad betyder det fx helt konkret, at behandle kollegaer/kunder/borgere med respekt? Også i pressede situationer?
  • Hvordan bidrager vi hver især til at vi får en effektiv mødekultur?
  • Hvordan spotter vi og tager hånd om en stresset kollega?
  • Hvordan håndterer vi professionelt face-to-face kritik fra kunder/borgere og samarbejdspartnere?
  • Hvordan håndterer vi krækende adfærd? Både når vi selv bliver udsat for det, og når vi oplever kollegaer blive udsat for det?
  • Hvordan bliver vi endnu bedre til at on-boarde og fastholde nye medarbejdere?
Menu