Lederudviklingsforløb

Det personlige lederskab

Baggrund

Det personlige lederskab vokser bl.a. ud af, vores erfaringer, værdier og personlige præferencer, og er pr. definition derfor altid personligt. Det viser sig i dagligdagen i alt hvad ledere gør – og ikke gør.

Jo bedre du kender dig selv som menneske og leder, jo mere optimalt kan du lede dig selv og empatisk tilpasse din ledelse til dine medarbejdere og uundgåelige forandringer. Når du fx forstår hvorfor du foretrækker én ledelsesstil fremfor andre, har en tendens til at reagere på én måde i bestemte situationer eller kommunikerer bedre med nogle medarbejdere end andre.

Det gode personlige lederskab forudsætter selvindsigt.

Hovedtemaet på dette lederudviklingsforløb er at dykke ned i, undersøge og blive endnu klogere på de elementer, der er med til at definere og styrke det personlige lederskab.

Lederudviklingsforløbet – Det personlige lederskab er udviklet i samarbejde med erhvervspsykolog Eva Schjoldager.

Indhold

Forløbet består af tre moduler med hjemmeopgaver imellem modulerne:

  • Modul 1 – at lede dig selv: Præferencer
  • Modul 2 – at lede andre: Relationer
  • Modul 3 – at lede forandring: Forandringer

Læs mere om forløbet og hvert modul.

Den enkelte leder og ledergruppens udbytte

  • Den enkelte leder får solid psykologisk indsigt i sit eget personlige lederskab og hvordan lederen kan bidrage til et bedre samspil på arbejdspladsen.
  • Den enkelte leder får grundlæggende værktøjer til at kunne lede sig selv, lede andre og lede forandringer på arbejdspladsen.
  • Ledergruppen får fælles sprog og forståelse for, hvad der er godt og effektivt lederskab og samspil på arbejdspladsen.
  • Ledergruppen får fælles sprog og forståelse for, at tværgående projekter bedst drives frem af en samlet gruppe af ledere med personaleansvar og faglig ledere uden personaleansvar.
  • Ledergruppen får fælles sprog og forståelse for, at der er et fælles ansvar for de tværgående projekter og implementeringen af projekterne.

Form

Workshop. Der veksles mellem oplæg, øvelser og fælles refleksioner.

Varighed

Som udgangspunkt – tre moduler af en dags varighed. Afpasses til jeres ønsker, antallet af deltagere mm.

Pris

Afhængig af omfang, antallet af deltagere og jeres ønsker bl.a. til opfølgning.

Undervisere

Niels-Ulrik Kofoed og Eva Schjoldager

Tak for at kunne være med. Det var et fint og spændende rum, hvor vi fik flere gode perspektiver og refleksioner over det at være menneske i lederskabet. 
Det er et fint program I har skruet sammen – I er behagelige underviserer og er gode til at faciliterer. Jeg er sikker på at jeres kommende elever vil få noget brugbart med sig. Fedt at I hjælper den gode ledelse på vej!!” 
– Charlotte Lauridsen, Leder, Børnehuset Stjernen