Workshops & træninger

Interaktive kommunikationstræninger

Hvad

Træningerne er målrettet til at hjælpe jeres organisation med at håndtere professionelle møder og samtaler, så optimalt som muligt. Hvad enten det drejer sig om at træne ledere i svære samtaler, projektledere i forhandlingsteknik eller sundhedspersonale i følsomme samtaler med patienter.

Jeg arbejder med to hovedformer – Træningsspil og Forumteater.

Hvem

  • Private virksomheder, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger, NGO’er og privatpersoner.
  • Ledere, projektledere, sælgere, salgsassistenter, forhandlere, konsulenter, sagsbehandlere, studerende, sygeplejersker, læger, social- og sundhedsmedarbejdere, advokater, lærer, pædagoger, undervisere, socialrådgivere,  rekrutteringskonsulenter, jobansøgere, fængselsbetjente, vagtfolk, politifolk mfl.

Hvorfor

Gode samtalekompetencer forbedre forholdet imellem mennesker. Øger forståelsen. Forhindre misforståelser. Og bidrager til et godt samarbejdsklima, større arbejdsglæde og øget motivation – samt forbedre resultaterne for jeres organisation og den enkelte medarbejder.

Samtaler følger aldrig en fast skabelon. De har deres eget liv og vil altid udvikle sig unikt afhængigt af temaet, omstændighederne og deltagernes personligheder. Det kan derfor være svære at overføre kommunikationsteorierne til praksis. Praksis følger sjældent teorierne. Samtidig er det let at glemme teorierne i mødet med et menneske, som reagerer helt individuelt, og anderledes end forventet.

Dette gælder ikke mindst når der er noget på spil i samtalerne. Så er det let at blive overvældet og grebet af situationen, og ty til de vanlige måder at reagere på. Automatreaktioner hvor det er egne følelser, overbevisninger og behov, som dikterer reaktionerne.

I får igennem træningerne på unik vis mulighed for at afprøve og overvære mange forskellige versioner af samtaler med personer med forskellige karaktertræk.

Træningerne er et trygt og risikofrit frirum, hvor I kan udforske forskellige kommunikationsløsninger uden at det får negative konsekvenser. Hvor forskellige måder, at gribe samtaler an på, netop er med til at accelerere læringen.

Udbyttet for jeres organisation: Kombinationen af teori og individuelt tilpasset praktisk træning giver deltagerne de bedste betingelser, for at bruge kompetencerne i virkelige situationer.

Træningerne bidrager også til teambuilding hos jer, fx i en ledergruppe, en afdeling eller på et hold studerende.  Alle prøver noget nyt, bliver udfordret, og lærer nye sider af sig selv og hinanden at kende. Det giver et godt sammenhold, som rækker langt ud over de enkelte træninger.

Hvordan

Jeg skræddersyer træningerne direkte til jeres organisation med udgangspunkt i de særlige dilemmaer og udfordringer, som I oplever, og gerne vil være bedre til at håndtere.

I garanteres det størst mulige udbytte ved, at vi arbejder sammen om virkelighedsnære cases, hvor deltagerne kan leve sig ind i samtalerne/situationerne. Derfor sørger jeg altid for at involvere din/jeres organisation i case-arbejdet, så deltagerne i træningerne genkender dilemmaer og problematikker fra deres hverdag. Samtidig forbereder jeg de karakterer, som jeg spiller i casene, så de ligner personer I som deltagere møder/kan møde i jeres hverdag.

Værd at vide

Jeg bidrager på forskellige måder i kurser og træninger afhængig af jeres ambitioner, behov, udfordringer og ønsker.

Som eneansvarlig står jeg gerne for hele forløbet. Planlægning, undervisning i teoridelen af et givent tema, facilitering af træningerne, rolle-spillet i træningerne samt opsamlingen af læringspunkter og forandringspotentialer. Jeg arbejder både på dansk og på engelsk. Træningsspil kan ligeledes gennemføres virtuelt.

I det omfang det giver merværdi inviterer jeg andre erfarne og kompetente undervisere og skuespillere til at hjælpe os i mål. Jeg kan også samarbejde med undervisere fra jeres organisation eller eksterne undervisere, som I ønsker inddraget.

Menu