Interaktive kommunikationstræninger

Hvad

Interaktive kommunikationstræninger er målrettet til at hjælpe jeres organisation med at håndtere professionelle møder og samtaler, så optimalt som muligt. Hvad enten det drejer sig om at træne ledere i svære samtaler, projektledere i forhandlingsteknik eller sundhedspersonale i følsomme samtaler med patienter.

Det særlige og den store styrke ved træningerne er, at de er baseret på en kombination af teori og konkret og praktisk træning af færdigheder i samspil med mig som professionel skuespiller, underviser og facilitator. Dermed bygges der bro imellem teorien og den ofte svære praksis.

Dermed bygges der bro imellem teorien og den ofte svære praksis.

Workshops består typisk af en teoridel og en træningsdel.

Teoridelen omfatter undervisning i forskellige kommunikationsværktøjer skræddersyet til den specifikke kunde underbygget af en række praktiske øvelser, imens træningsdelen er målrettet praktisk træning af samtaler i praksisnære cases tilpasset målgruppens hverdag og udfordringer.

Jeg arbejder med to hovedformer – Træningsspil og Forumteater.

“Netværket tog rigtig godt imod oplægget, og feedbacken har udelukkende været positiv. Blandt andet fremhæver netværket, at Niels-Ulrik spillede rollerne meget realistisk, og at træningssamtalerne var en spændende og levende måde at lære på. De bidrog samtidig til god dynamik i workshoppen, masser af erfaringsdeling og mange interessante refleksioner.”
– Anja Markman, Network Manager, JUC

Hvem

  • Private virksomheder, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger, NGO’er og privatpersoner.
  • Ledere, projektledere, sælgere, salgsassistenter, forhandlere, konsulenter, sagsbehandlere, studerende, sygeplejersker, læger, social- og sundhedsmedarbejdere, advokater, lærer, pædagoger, undervisere, socialrådgivere,  rekrutteringskonsulenter, jobansøgere, fængselsbetjente, vagtfolk, politifolk mfl.

Hvorfor

Mundtlig kommunikation forbinder os med andre mennesker, og er grundlaget for, at vi kan gøre os forståelige, udtrykke vores meninger, forstå andre og sætte grænser op. Mundtlig kommunikation er også en kontaktsport, hvor misforståelser let kan opstå, især når der er noget på spil i samtalen – uanset om det er en svær samtale, en forhandling eller et salgsmøde.

Gode samtalekompetencer forbedre forholdet imellem mennesker. Øger forståelsen. Forhindre misforståelser. Og bidrager til et godt samarbejdsklima, større arbejdsglæde og øget motivation – samt forbedre resultaterne for jeres organisation og den enkelte medarbejder.

Samtaler følger aldrig en fast skabelon. De har deres eget liv og vil altid udvikle sig unikt afhængigt af temaet, omstændighederne og deltagernes personligheder. Det kan derfor være svære at overføre kommunikationsteorierne til praksis. Praksis følger sjældent teorierne. Samtidig er det let at glemme teorierne i mødet med et menneske, som reagerer helt individuelt, og anderledes end forventet.

Dette gælder ikke mindst når der er noget på spil i samtalerne. Så er det let at blive overvældet og grebet af situationen, og ty til de vanlige måder at reagere på. Automatreaktioner hvor det er egne følelser, overbevisninger og behov, som dikterer reaktionerne.

I får igennem træningerne på unik vis mulighed for at afprøve og overvære mange forskellige versioner af samtaler med personer med forskellige karaktertræk.

Træningerne er et trygt og risikofrit frirum, hvor I kan udforske forskellige kommunikationsløsninger uden at det får negative konsekvenser. Hvor forskellige måder, at gribe samtaler an på, netop er med til at accelerere læringen.

Udbyttet for jeres organisation: Kombinationen af teori og individuelt tilpasset praktisk træning giver deltagerne de bedste betingelser, for at bruge kompetencerne i virkelige situationer.

Træningerne bidrager også til teambuilding hos jer, fx i en ledergruppe, en afdeling eller på et hold studerende.  Alle prøver noget nyt, bliver udfordret, og lærer nye sider af sig selv og hinanden at kende. Det giver et godt sammenhold, som rækker langt ud over de enkelte træninger.

Hvordan

Med mere end 25 års erfaring som projektleder, leder, skuespiller, underviser og instruktør skræddersyer jeg træningerne direkte til jeres organisation med udgangspunkt i de særlige dilemmaer og udfordringer, som I oplever, og gerne vil være bedre til at håndtere.

I garanteres det størst mulige udbytte ved, at vi arbejder sammen om virkelighedsnære cases, hvor deltagerne kan leve sig ind i samtalerne/situationerne. Derfor sørger jeg altid for at involvere din/jeres organisation i case-arbejdet, så deltagerne i træningerne genkender dilemmaer og problematikker fra deres hverdag. Samtidig forbereder jeg de karakterer, som jeg spiller i casene, så de ligner personer I som deltagere møder/kan møde i jeres hverdag.

Værd at vide

Jeg bidrager på forskellige måder i kurser og træninger afhængig af jeres ambitioner, behov, udfordringer og ønsker.

Som eneansvarlig står jeg gerne for hele forløbet. Planlægning, undervisning i teoridelen af et givent tema, facilitering af træningerne, rolle-spillet i træningerne samt opsamlingen af læringspunkter og forandringspotentialer. Jeg arbejder både på dansk og på engelsk. Træningsspil kan ligeledes gennemføres virtuelt.

I det omfang det giver merværdi inviterer jeg andre erfarne og kompetente undervisere og skuespillere til at hjælpe os i mål. Jeg kan også samarbejde med undervisere fra jeres organisation eller eksterne undervisere, som I ønsker inddraget.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om formen, udbyttet og mulighederne.

Hvis I vil opleve træningerne på første hånd, kan jeg lave en live-demonstration eller en testtræning med et mindre antal deltagere.

Menu