Yderligere info

Hvorfor

Gode samtalekompetencer forbedre forholdet imellem mennesker. Øger forståelsen. Forhindre misforståelser. Og bidrager til et godt samarbejdsklima, arbejdsglæde hos den enkelte – og gode resultater for organisationen og den enkelte.

Samtaler følger aldrig en fast skabelon. De har deres eget liv og vil altid udvikle sig unikt afhængigt af temaet, omstændighederne og deltagernes personligheder. Det kan derfor være svære at overføre kommunikationsteorierne til praksis. Praksis følger sjældent teorierne. Samtidig er det let at glemme teorierne i mødet med et menneske, som reagerer helt individuelt, og anderledes end forventet.

Dette gælder ikke mindst når der er noget på spil i samtalerne. Så er det let at blive overvældet og grebet af situationen, og ty til de vanlige måder at reagere på. Automatreaktioner hvor det er egne følelser, overbevisninger og behov, som dikterer reaktionerne.

Træningsspil – praktisk

Jeg skræddersyer træningerne på flere niveauer:

 • Til jeres virksomhed/organisation/afdeling/gruppe. Undervisningen og træningerne tager direkte udgangspunkt i jeres hverdag, udfordringer og kultur herunder sprog og begreber. Jeg laver research i samarbejde med jer, og skriver casene målrettet til deltagergruppen.
 • Til den enkelte deltager. Træningscases skrives specifikt til de enkelte deltagere, så de præcist afspejler de samtaler, som de oplever i hverdagen.
 • Efter individuelle ønsker. Den enkelte deltager ønsker at blive udfordret på specifikke reaktionsmåder og personlighedstyper. Fx kan en deltager, som har særligt svært ved at håndtere aggressive personer, bede om at blive udfordret på netop den måde.

Et eksempel på et forløb:

 1. Undervisning i det givne tema. Afhængigt af tema og deltagernes forudsætninger kan omfanget være alt fra få timer til flere dage.
 2. Træninger (x antal cases). Antal af cases kan varieres afhængig af antal deltagere, tiden til rådighed og jeres ønsker. Det er også en mulighed at diskussionerne og refleksionerne sker på baggrund af et mindre antal samtaler med udvalgte frivillige fra deltagergruppen.
  1. Casen udleveres til deltagerne, som sammen diskuterer den og forbereder en strategi for samtalen.
  2. Samtale imellem en af deltagerne og samtalepartneren spillet af mig eller anden skuespiller.
  3. Diskussion og refleksion i plenum.
 3. Opsamling på tværs af undervisning og træninger.
 4. Opfølgning i perioden efter. Omfang aftales med jer.

 

“Jeg tror ikke på quick fix og one size fits all. Lad os skræddersy et tilpas forløb med cases og opfølgning, der matcher dine/ jeres konkrete behov og din/jeres praksisvirkelighed.
Det taler vi meget mere om allerede på et opstartsmøde”
Menu