Træningsspil

Træningerne fokuserer på at give den enkelte deltager praktisk erfaring i at gennemføre professionelle samtaler, så optimalt som muligt.

Hvad

Træningerne er rettet mod at give jer en praktisk og ufarlig ramme at træne en samtale eller en situation i. Fx en svær samtale, en forhandling, en konflikthåndtering eller en salgssamtale.

Træningerne kan med fordel ligge i forlængelse af teoretisk undervisning i det givne tema.

Hvordan

Træningerne tager udgangspunkt i case-samtaler, hvor deltagerne interagerer med mig som professionel skuespiller, som giver realistisk og naturtro mod- og medspil i samtalen baseret på den eller de cases, som er skræddersyede til jer.

Samtalerne følges af andre deltagere, som agerer hjælpe-, feedback- og refleksionsgruppe.

Deltagerne skal altid kun være sig selv, så det er kun mig, som skal spille en rolle.

I situationerne tilpasser jeg med- og modspillet (modstanden) til den enkelte deltagers kompetencer, sådan at læringen optimeres, og det bliver en god og lærerig oplevelse for alle. Deltagerne skal “have sved på panden”, så de lærer så meget som muligt – OG en god oplevelse, så de har selvtillid og lyst til at dygtiggøre sig endnu mere efterfølgende.

Praktisk

Træningsspil kan både gennemføres alene med én deltager, og med en gruppe på 2-25 personer.

En af fordelene ved at træne i en gruppe er, at den enkelte deltager både får prøvet sig selv i en samtale, og kan se de andre deltagere i andre typer samtaler med andre typer samtalepartnere. Dette betyder at deltagerne ser samtaleteorien bragt i spil på mange forskellige måder og ift. mange forskellige dilemmaer. En vigtig del af læringen sker ifm. de diskussioner og refleksioner, som følger efter hvert træningsspil.

Ligesom med Forumteater giver træningerne også en fælles referenceramme og kan bruges til at finde fælles fodslag ift. fx procedurer og værdier. Hvordan griber vi fx en svær samtale ad? Hvordan udlever vi vores værdier i det daglige arbejde i svære samtaler, konflikter, salg, forhandlinger, feed-back osv.

Afhængig af jeres ønsker og behov involverer jeg andre dygtige skuespillere og undervisere i træningerne. Med flere skuespillere involveret har I mulighed for at opleve samtalepartnere med forskellig køn, alder og fysikalitet. Samtidig er kan I opdele deltagerne i flere hold, som træner parallelt med forskellige cases.

Temaer kan fx være:
 • Svære samtaler
 • Coachende og motiverende samtaler
 • Konflikthåndtering og konfliktmægling
 • Meningsfulde og effektive MUS
 • Ansættelsessamtaler – både som interviewer og ansøger
 • Personlig gennemslagskraft
 • Feedback
 • Forhandlingsteknik
 • Salgsteknik
 • Mersalg for fagpersoner
 • Vidne- og partsafhøring (advokatbranchen)
Menu