Niels-Ulrik Kofoed | Interaktive træninger
Niels-Ulrik Kofoed
                        


Interaktive kommunikationstræninger - Bygge bro imellem teori og praksis


Interaktive kommunikationstræninger er et effektivt værktøj til kompetenceudvikling af mennesker.

Mine træninger er skræddersyede til den enkelte organisation med udgangspunkt i de særlige dilemmaer og udfordringer, som organisationen oplever, og gerne vil være bedre til at håndtere. Jeg trækker her på min skuespilleruddannelse, min lederuddannelse, mine to NLP-kommunikationsuddannelser samt ikke mindst mere end 20 års praktisk erhvervserfaring som projektleder og leder i erhvervslivet.

Jeg kommer meget gerne forbi til et uforpligtende møde og fortæller om formen, udbyttet, og de forskellige måder træningerne kan skræddersyes på.

Som erhvervsskuespiller løser jeg både opgaver i eget regi og er freelance tilknyttet bl.a. Teknologisk Institut Kurser, ACT, CAMES, Københavns Professionshøjskole og Via University College. Jeg har herunder løst opgaver for bl.a. JUC, ABAX, KRAMP International, NNIT, Kriminalforsorgen, NOVO Nordisk, Københavns Kommune, Odense Universitetshospital mfl. Se udvalgte referencer under Profil og CV.

Læs anbefalinger fra ACTKriminalforsorgen og JUC. 

Jeg arbejder både som skuespiller samt med udvikling af koncepter, undervisning og procesledelse af træningerne.

Dette gælder for eksempel et kursus i konflikthåndtering, afholdt i november 2019 igennem TI-Kurser, som jeg var ene-ansvarlig for. Kurset kan fås, som firmakursus ved direkte kontakt til undertegnede. Læs anbefaling af kurset fra Ole Nielsen, Direktør for Museum Silkeborg, som deltog i kurset sammen med to kollegaer.  

Alt efter kundens behov involverer jeg flere skuespillere i træningerne.

Træninger omfatter bl.a.: 
 
• Konflikthåndtering og konfliktmægling 
• Svære samtaler 
• Meningsfulde og effektive MUS
• Personlig gennemslagskraft
• Feedback  
• Forhandlingsteknik 
• Salgsteknik
• Vidneafhøring (advokatbranchen)
 
 Alle disse kompetencer er vigtige for at drive en sund og effektiv organisation, og kan erfaringsmæssigt ofte optimeres. 

De to hovedformer for interaktive kommunikationstræninger, som jeg arbejder med er 1:1 træning - træningsspil samt forumteater. Jeg arbejder både på dansk og på engelsk.

At Bygge Bro imellem Teori og Praksis 

Det særlige og den store styrke ved begge former for træninger er, at de er baseret på konkret og praktisk træning af færdigheder og ikke kun på teoretisk undervisning. Det betyder, at deltagerne får afprøvet deres færdigheder i en risikofri og tryg ramme i samspil med mig som professionel skuespiller. Deltagerne skal blot være sig selv, så det er kun mig, som skal spille en rolle.

1:1 træning - træningsspil 
Træningerne er rettet mod at give kursusdeltagerne en praktisk, men ufarlig ramme at træne en samtale eller en situation i. Fx en svær samtale, en forhandling, en konflikthåndtering, en mediation mm. Træningerne kan med fordel ligge i forlængelse af og dermed være en integreret del af teoretisk undervisning i det givne emne fx i den svære samtale. Træningerne fokuserer på selve samtalerne, hvor deltageren interagerer med mig, evt. flere professionelle skuespillere, som kan give realistisk og naturtro mod- og medspil i samtalen baseret på den eller de cases, som er aftalt. Samtalen følges af andre deltagere, som agerer hjælpe-, feedback- og refleksionsgruppe.

I situationen tilpasser jeg med- og modspillet (modstanden) til den enkelte deltagers kompetencer, sådan at læringen optimeres, og det bliver en god og lærerig oplevelse for alle.

Forumteater
Et mindre antal skuespillere spiller forskellige realistiske situationer, hvor udvalgte problematikker er i fokus. Det kan være en samtale (som i 1:1), en situation fra et møde eller lignende. Hver scene efterfølges af diskussion og refleksion. Deltagerne kan foreslå ændringer til hver samtale, som skuespillerne afprøver, ligesom deltagerne selv kan komme på scenen og demonstrere og afprøve muligheder. Forumteater er velegnet til at give indsigt til en større gruppe af personer på samme tid fx på en temadag eller en konference. Herunder ift. overordnede problematikker fx i relation til etiske og værdimæssige dilemmaer.

De to former kan kombineres på forskellige måder afhængigt af, hvad temaet er. Eksempelvis kan der startes med at spille et lille forumspil i plenum, som fx viser uddrag af en forhandling. Efter diskussion og refleksion skiftes der til 1:1 træning.